Regulamin


§ 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.widzimisie.sklep.pl  (zwany dalej Sklepem) jest:

 

Karolina Kuźniar „FLOKS”

ul. Wieniawskiego 60 a

35-603 Rzeszów

NIP 813-357-56-66
REGON 180880760

 

zwana dalej Firmą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej www.widzimisie.sklep.pl przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą Karolina Kuźniar „FLOKS”Klientem.

 

1.5. Strona www.widzimisie.sklep.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony oraz zbierania statystyk odwiedzin (aby wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na swoim komputerze należy stosownie skonfigurować używaną przeglądarkę internetową).

5. Całość strony (w tym zdjęcia, grafiki oraz opisy umieszczone w serwisie) jest własnością firmy „FLOKS”. Produkty dostępne w sklepie to przedmioty wykonane ręcznie według autorskich projektów i podlegają ochronie praw autorskich zgodnie z Ustawą z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. 1994r. Nr 24, poz. 83, z późniejszymi zmianami).

6. Zakup w sklepie internetowym www.widzimisie.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
                                                                                                                          § 2.   OFERTA

2.1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.widzimisie.sklep.pl  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym widzimisie.sklep.pl  

2.4. Sklep Internetowy widzimisie.sklep.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

2.5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

 

§ 3.   REJESTRACJA

3.1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

3.2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu, danych niezbędnych do realizacji zamówień.

3.3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3.4. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

 

§ 4.   ZAMÓWIENIA

4.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

4.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronęwww.widzimisie.sklep.pl lub mailem na adres kontakt@widzimisie.sklep.pl

4.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

4.4. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją.
W przypadku braku potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

4.5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia, należy skontaktować się ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem kontakt@widzimisie.sklep.pl

4.6. Oferta sklepu www.widzimisie.sklep.pl nie przedstawia jego stanu magazynowego.

4.7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy widzimisie.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

4.8. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Błędnie wprowadzone lub niepełne dane teleadresowe mogą być przyczyną opóźnienia w realizacji zamówienia.

4.9. Sklep Internetowy widzimisie.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.

 

§ 5.   PŁATNOŚĆ

5.1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

a)        przelew: należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

b)        płatność online za pośrednictwem Systemu platnosci.pl.

5.2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu płatności.pl oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie www.platnosci.pl.

5.3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.

 

§ 6.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji tylko wówczas, jeśli Klient dokona jego potwierdzenia zgodnie z instrukcją. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni, zamówienie zostanie anulowane.

6.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a)        w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e-mail, oraz po zaakceptowaniu wpłaty – Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności;

b)        w przypadku płatności online za pośrednictwem Systemu platnosci.pl - w chwili, gdy Klient otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.

 

§ 7. Zwroty

7.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.

7.2. Zwrotowi podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami, oraz oryginalnym nienaruszonym opakowaniem producenta. Przed odesłaniem towaru prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: kontakt@widzimisie.sklep.pl

7.3. Zwracany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres: Karolina Kuźniar „FLOKS” ul. Wieniawskiego 60 a, 35-603 Rzeszów.

7.4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu (lecz nie później niż 14 od tej daty) Sklep zwróci Klientowi kwotę jego świadczenia.

7.5. Koszty przesyłki zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient.

§ 8. Reklamacje

8.1. Po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia, Klient proszony jest o zbadanie stan przesyłki przed jej odbiorem. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, proszony jest o dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Jeśli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te czynności także na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Klient ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia szkody Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody (wzór dokumentu udostępnia przewoźnik).

8.2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.

8.3. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu.

8.4. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe. Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku, gdy stroną umowy sprzedaży nie jest konsument, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.5. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@widzimisie.sklep.pl

8.6. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.

8.7. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

8.8. Reklamowany towar powinien być wysłany wyłącznie na adres:

Karolina Kuźniar „FLOKS”

ul. Wieniawskiego 60 a

35-603 Rzeszów